021-88539234-6 021-88539234-6

شهر ترابزون

میشود گفت ترابزون را عروس شهرهای ترکیه میدانند.

ترابزون را میشود هم برای تفریح و هم برای خرید انتخاب کرد
ترابزون شهری میباشد که عربها علاقه خاصی به این شهر دارند.