021-88539234-6 021-88539234-6
تور کویر طبس | دیدنی های شهر طبس
تور کویر طبس توضیحاتی در مورد گشتهای شهر طبس چشمه آب گرم مرتضی علی یکی از عجایب و دیدنیهای شهر طبس است که هر ساله شاهد بازدید هزاران گردشگر و زمینشناس داخلی و خارجی است.برای رسیدن به آبگرم مرتضی علی و طاق شاه عباس  باید از روستای خرو بگذرید و بعد،وارد دهانه دره ایبرای رسیدن به آبگرم مرت ...