تور گلاب گیری کاشان | تورهای شاد ایران گردی
تور گلاب گیری کاشان تاریخ حرکت 13 اردیبهشت . 20 اردیبهشت . 27 اردیبهشت . 3 خرداد ماه. ساعت 4 صبح جمعه ها ویژه گروها تاریخ حرکت 12 اردیبهشت . 19 اردیبهشت . 26 اردیبهشت ماه ساعت 5 صبح هر هفته 5 شنبه ها ویژه بانوان تور کاشان نیاسر قیمت 70,000 تومان گشتها: باغ فین.آبشار نیاسر. باغ گل و م ...
توضیحات شهر کاشان
شهر کاشان تور شهر کاشان خانه تاریخی منوچهری خانه تاریخ منوچهری دراستان اصفهان و در شهر کاشان و محله محتشم قرار دارد. از خانه تاریخی منوچهری ها در حال حاظر به عنوان یک هتل تاریخی استفاده میکنند و تغییر کاربری پیدا کرده است. معماری این خانه تاریخ در سلسه صفویه میباشد. با زلزله ای ک ...