توضیحات اقامتگاه بوم گردی و سنتی | اقامتگاه سنتی
 توضیحاتی در مورد اقامتگاه بوم گردی و سنتی. اقامتگاه بوم گردی و سنتی معمولا برای گردشگران ساخته میشود و در خود گردشگر پذیرا میباشد که ساختار بومی و خدمات، محصولات و فعالیت‌های گردشگری، ساختار محیطی بوم‌گرا، ساختار مالکیت و مدیریت خانوادگی و مشارکت جامعه بومی و در نهایت داشتن ساختا ...