توضیحاتی در مورد تور ابوزید آباد و گشتهاش و تاریخ اجرا تور
کویر ابوزید آباد کویر ابوزید آباد کویر ابوزید آباد یکس از بهترین ها برای علاقمندان و کویرنوردی محسوب میشود. در سفر به کویر ابوزید آباد میتوانید آرامش و غیر قابل وصبی را در هنگام راه رفتن بر روی تپهای شنی احساس کنید. کویر ابوزید آباد پایتخن گویش های کهن ایران زمین محسوب میشود. بیذئیی و همچنین ...