021-88539234-6 021-88539234-6

تورهای زمینی خارجی

تور زمینی آلانیا ویژه نوروز 1400    

نام هتل تاریخ رفت تاریخ برگشت تعداد ستاره توضیحات قیمت
لانگ بیچ هارمونی 28 اسفند 11 فروردین 5ستاره UALL اتوبوس وی ای پی 6/850/000 تومان
موکارناس 28 اسفند 11 فروردین 5ستاره UALL اتوبوس وی ای پی 6/350/000 تومان
لگاسی 28 اسفند 11 فرودین 5ستاره ALL اتوبوس وی ای پی 5/350/000 تومان
نام هتل تاریخ رفت تاریخ برگشت تعداد ستاره توضیحات قیمت
لانگ بیچ هارمونی 28 اسفند
-------------
2 فروردین
8 فروردین
--------------
11 فروردین
5ستاره UALL اتوبوس وی ای پی 4/850/000 تومان
موکارناس 28 اسفند
-------------
2فروردین
8 فرورردین
--------------
11 فروردین
5ستاره UALL اتوبوس وی ای پی 4/450/000 تومان
لگاسی 28 اسفند
--------------
2 فروردین
8 فرروردین
--------------
11 فروردین
5ستاره ALL اتوبوس وی ای پی 3/850/000 تومان
نام هتل تاریخ رفت تاریخ برگشت تعداد ستاره توضیحات قیمت
لانگ بیچ هارمونی  2 فروردین 11 فروردین 5ستاره UALL اتوبوس عادی 44 نفره 4/150/000 تومان
موکارناس 2 فروردین 11 فروردین 5ستاره UALL اتوبوس عادی 44 نفره 3/650/000 تومان
لگاسی 2 فروردین 11 فروردین 5ستاره ALL اتوبوس عادی 44 نفره 2/890/000 تومان
 

اطلاعات بیشتر تماس با شماره های زیر

02188539234
02188539235
02188539236

 هپی گروپ

09124800859
09193699007

 حسین مسکین نواز

09122790368
خانوم توکلی


www.happygroup24.com

@happygroup24