تور کویر مصر

 

تور کویرمصر وی ای پی

 

تور کویر مصر

 

تور مصر

 

کویر مصر

تور وی ای پی کویر مصر

نام تور مدت تور تاریخ اجرا تور خدمات قیمت
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:26شهریور
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:28شهریور
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار

 
425/000تومان
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:2مهرماه
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:4مهرماه
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار

 
425/000تومان
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:9مهرماه
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:11مهرماه
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار

 
425/000تومان
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:23مهرماه
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:25مهرماه
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار

 
425/000تومان
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:30مهرماه
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:2آبان ماه
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار

 
425/000تومان
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:1آبان ماه
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:3آبان ماه
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار

 
425/000تومان
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:2آبان ماه
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:4آبان ماه
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار

 
425/000تومان
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:12آبان ماه
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:14آبان ماه
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار

 
425/000تومان
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:13آبان ماه
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:15آبان ماه
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار
425/000تومان
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:14آبان ماه
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:16آبان ماه
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار
425/000تومان
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:21آبان ماه
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:23آبان ماه
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار
425/000تومان
تورکویرمصر 2/5روزه حرکت:28آبان ماه
ساعت:20از میدان آرژانتین
برکشت:30آبان ماه
ساعت:24تهران هستیم
2وعده صبحانه سلف سرویس ، 2وعده نهار تک منو با برنج ایرانی ، 1وعده شام ، 2وعده پذیرایی ((1وعده میوه و 1وعده پذیرایی در مسیر برگشت))، بیمه مسافرتی ،
لیدر کارت دار سازمان گردشگری وارد به کویر گردی ،
اتوبوس توریستی وی ای پی مجهز و سیستم دار
425/000تومان
 
گشتها :
بازدید از روستای تاریخی گرمه ،بازدید ار نیزار گرمه و ارگ 1800ساله گرمه و چشمه دکتر فیش ((ماهی درمانی))
بازدید از بزرگترین و اولین دریاچه نمک خاورمیانه ((کارخانه پتاس  آبشار نمکی و حوضچه های نمک))
پیاده روی در دل روستای مصر و تپهای شنی
استفاده از سافاری و ای تی وی((موتور چهار چرخ)) و شتر سواری
هرینه وسایل تفریحی با خود مسافرین محترم میباشد.
 
توضیحات :
همراه داشتن کارت شناسایی الزامی میباشد.

اقامتگاه بصورت کف خواب و گروهی میباشد.

همراه داشتن پتو مسافرتی پیشنهاد میشود.

همراه داشتن کفش و لباس مناسب برای پیاده روی در تپهای شنی پیشنهاد میشود. 
   

برای دریافت قیمت تورهای کویر تماس بگیرید :

09124800859

 09193699007


توضیحاتی درمورد اقامتگاه های سنتی و بوم گردی


تفاوت مهمانسرا و اقامتگاه بوم گردی و سنتی؟؟

اقامتگاه بوم گردی معمولا برای گردشگران است که ساختار بومی دارد و خدمات، محصولات و فعالیت‌های گردشگری، ساختار محیطی بوم‌گرا، ساختار مالکیت و مدیریت خانوادگی و مشارکت جامعه بومی و در نهایت داشتن ساختارهای مناسب زیربنایی گردشگری، که ارکان و هسته‌های اصلی یک اقامتگاه است.


آن را از دیگر الگوهای اقامتی مانند هتل‌ها و مهمان‌ پذیرها که خود را اقامتگاه سنتی جا میزنند متمایز می‌کنند.
 
خدمات قابل ارائه در این واحدها باید همه خدمات رنگ سنت داشته باشد.
 
((مدل اتاق ها و رخت خواب.ظروف غذاخوری و نوع خدماتی که به گردشگر ارائه میشود))

صندوقچه های قدیمی بجای قفسه های کتاب و لباس، جاجیم و گلیم بجای فرش ها و موکت، غذاهای محلی که رسم ، و رسوم آن منطقه را نشان میدهد، شب نشینی دور آتش و بازی های محلی و سنتی بجای تماشای تلویزیون، دوشیدن شیر گاو، پختن نان و غیره از جاذبه های این محلها میباشد.

حال با کمی تعامل بهتر نیست که اقامتگاه بوم گردی را با آن حال هوای سنتی ،کاهگلی ،حیاط های قدیمی و‌ حوضچه های آبی که نشان از فرهنگ قدیمی و دیرین و تاریخ ایران کهنمان دارد،جایگزین هتل ها و مهمانسراها کنیم تا در بین هیاهو و شلوغی های زندگی روزمره مان کمی هم در دل فرهنگ زیبای اجدادمان آرام گیریم.
 

تور کویر مصر
تپهای شنی کویر مصر


  قیمت تور کویر مصر

لذت و هیجان در تور کویر مصر


تور کویر از تهران

دریاچه نمک‌ و غروب لذت بخش در تور کویر مصر

تورهای کویر مصر حرکت از تهران و کرج دارند.
معمولا چهارشنبه شب ها حدود ساعت 20 از تهران حرکت میکنند.

( مبدا میدان آرژانتین) که البته در ایام تعطیلات رسمی زمان حرکت متفاوت میباشد.

این تورها دو نیم روز یا سه نیم روز میباشد.

اقامت در اقامتگاه های زیبا و سنتی داخل روستاهای منطقه خور بیابانک یا همان کویر مصرمیباشد.

( اقامتگاه بوم گردی معمولا دارای رتبه الف از میراث فرهنگی کشور میباشند )

برنامه پیاده روی در رمل های تور کویر مصر،

هزینه (شترسواری،سافاری و موتور ATV به عهده مسافر میباشد )

 بازدید از بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه ، شب نشینی دور آتش، بازدید از روستای گرمه و دیدن چشمه زلال در دل کویر و دیدن ماهی های آن و قلعه گرمه که قدمت 1800ساله دارد که در دل خود خاطرات جنگهای زیادی را جای داده است که این گشتها جز برنامه های تور کویر مصر میباشد.
و دیدن بزرگترین کارخانه پتاس ایران و خاورمیانه و دیدن آبشار نمک مصنوعی که در دل این کارخانه جای گرفته است که در نوع خود بینظیر میباشد.

کویر مصر کجاست

کویر مصر در استان اصفهان در منطقه خور بیابانک میباشد.

کویر مصر در 30 کیلومتری استان یزد و 180 کیلومتری شهر طبس و 950 کیلومتری شهر مشهد میباشد.
اما کویر مصر یا همان روستای مصر یا بهتر بگوییم منطقه خور بیابانک زیر مجموع استان اصفهان قرار دارد.

اقامت در کویر مصر

در کویر مصر یا منطقه خور بیابانک اقامتگاه های زیادی ساخته شده است.

که این اقامتگاه ها در روستاهای اطراف میباشند .

و برای اقامت شبانه در این منطقه محل مناسبی هستن اقامتگاه های با لول های مختلف و درجه بندی مختلف

آب هوای کویر مصر

نام کویر که بیاید ناخداگاه گرما را حس میکنیم آب هوای تور کویر مصر گرم خشک میباشد.

در روزها، هوا گرم و در شب ها، هوا خنک میباشد.

برای همین از اوایل پاییز شروع فصل تور کویر و اجرا این تور میباشدتور کویر مصر اصفهان
قلعه بیاضه تور کویر مصر


  تورهای طبیعت گردی


مسیر رفتن به کویر مصر

مسیر کویر مصر از تهران معمولا به یک روش و یک راه ختم میشود.

تهران و قم و جاده اصفهان و نایین و سه راه جندق و جاده طبس که به شهر یا منطقه خور بیابانک میباشد،

که در 5 کیلومتری شهر خور دست چپ جاده ای باریک دو لاین  وجود دارد، که به روستای مصر ختم میشود.

هزینه تور کویر مصر

هزینه های تور کویر مصر معمولا زیاد نیست.

مبالغی همچون 210/000 هزار تومان تا 360/000 تومان میباشد.

و تفاوت این قیمتها بستگی به خدمات و نوع اقامت دارد .

فصل تور کویر مصر 


کویر مصر را باید از نزدیک دید

فصل تور کویر مصر از اوایل مهر ماه شروع میشود

و تا اواخر فروردین میباشد.

به عبارتی از 6 ماه دوم سال تا ماه اول سال بعد میباشد.

یعنی حدود 7 ماه سال را میشود به سمت منطقه های کویری رفت و از منطقه های کویری دیدن کرد و لذت برد.

روستای گرمه کجاست

تور کویر مصر را با ما تجربه کنید

توضیحات کامل روستای گرمه در منطقه خور بیابانک
روستای گرمه یکی از جاذبه های منطقه خور بیابانک

این روستا دارای قدمت ۱۹۰۰ساله دارد البته در برخی از سایتهای دیگر قدمت این روستا را ۲۰۰۰ساله هم نوشته اند

این روستا از ۴ بخش تشکیل شده

1_ارگ ۱۸۰۰ساله گرمه

2_نخلستان سوخته

3_چشمه داکتر فیش (ماهی درمانی) که این چشمه برای خود توضیحات زیادی دارد.

4_نیزار گرمه

نام این روستا را میتوانید در کتاب های زیادی بخوانید.

بخاطر وجود ارگ گرمه این روستا از اهمیت زیادی برخوردار بوده.

ارگ از ۴ طبقه تشکیل شده که البته با نگاهی به ویرانه های باقی مانده بیندازیم شاید ۱نیم طبقه یا۲طبقه بشود به چشم دید در کتاب حملات حسن صباغ هم نام برده شده.

در کنار روستای قبرستانی وجود دارد که کشته شدگان حمله حسن صباغ در آن قبرستان به خاک سپرده شده اند و معمولاکمتر از این قبرستان صحبت میشود.

 


لذت ای تی وی در تور کویر مصر

نخلستان سوخته

کویر افسونگر مصر

شاید خیلی چیزهای زیادی در مورد این نخلستان شنیده باشید. 

اما میشود گفت برف و باران شدیدی که در سال آمد باعث شد که بیشتر درختان نخل این منطقه از بین بروند یا بهتر بگوییم بسوزند از سرما که صاحبان این نخلها برای از بین بردن این نخها اقدام به سوزاندن این نخلها کردند.

چشمه داکتر فیش یا همان ماهی درمانی که نامش را در بعضی از کلینیک های بهداشتی میشنوید که برای استفاده از این ماهی ها باید هزینه های زیادی پرداخت شود اما در این روستا میتوانید بصورت رایگان استفاده کنید.

که حالا چگونه شده این ماهی ها سر از این چشمه در آورده اند خود یک توضیح کامل است که دربخش زیر میخوانید.

از طریق سفره های زیر زمینی که بصورت ۴کانال از منطقه کویر مرنجاب در شهر کاشان منطقه آراد بیدگل قرار دارد این ماهی ها سر از این چشمه در آورده اند.

نیزار گرمه یا مرداب گرمه

کویر مصر من و شما را فرا میخواند

روایت زیادی در مورد این نیزار گفته میشود. 

بخاطر وجود این نیزار در فاطله کم تا ارگ افرادی که از ارگ گرمه دزدی یا خیانت یا در مقابل تهاجم دشمنان سرباز میزدند از دستورات رهبر قلعه یا بزرگ قلعه یا پادشاه و یا ارباب آنهارا به مرگ محکوم میکردند و آنهارا در داخل نیزار گرمه می انداختند. 

در روستای گرمه درختان میوه زیادی میبینید در فصل های مختلف درختانی همانند ( سیب. انار. گردو. آلبالو. گیلاس. آلو) و در کنار درختان میوه در زمینهای باغها سیفی جات زیادی هم وجود دارد.

که برای استفاده شخصی صاحب باغ کاشته میشود.

آبیاری این باغات از همان چشمه ای که در روستا وجود دارد انجام میشود.

 

تور کویر مصر از تهران 
ارگ گرمه

 تور کویر
شتر سواری در تور کویر مصر

 

روستای بیاضه کجاست ؟؟


تور کویر مصر ((کویر مرکزی ایران))
 

توضیحات روستای بیاضه در منطقه خور بیابانک
روستای بیاضه : یکی از قدیمی ترین روستاهای منطقه خوربیابانک میباشد.

قدمت روستا : حدودا ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ سال قدمت دارد


ارگ بیاضه با قدمت ۲۲۰۰سال در این روستا نشانه قدمت و کهن بودن روستا را نشان میدهد.
روستای که مرز بین استان اصفهان و یزد و شهرستان طبس میباشد.
 روستای که مردمانش خون گرم و مهمان نواز هستند روستایی که در خود نخلستانی از درختان خرما دارد.
روستایی که یک پای گردشگری میباشد شاید بتوان گفت آخرین منطقه از شهر اصفهان یا روستای منطقه خور بیابانک میباشد.

در دل این روستا هتلی وجود دارد که پای گردشگران را به این منطقه برای استراحت و سکنا گزیدن باز کرده است و این هتل یکی از هتلهای سنتی منطقه میباشد که برای خود اسم رسم زیادی توانسته دست پا کند  .
هتلی با خشت گل و زیبا ((هتل یتا  یا به عبارتی یه تا هم نوشته میشود )) نام دارد.
صحبتها و روایات زیادی درباره روستای بیاضه وجود دارد.
میتوان به روایاتی که در مورد ارگ بیاضه وجود دارد اشاره کرد که نام این ارگ در کتاب مارکوپلو آمده است.

یا میتوان به این روایت اشاره کرد که ارگ بیاضه هیچ وقت به دست دشمنان و یا اشغالگران نیوفتاده است.


تور کویر مصر تخفیفان

کمپ زدن در دل کویر
 
02188539234  -   02188539235  -   02188539236
((هپی گروپ))

حسین مسکین نواز : 09124800859  -  09193699007

خانوم توکلی : 09122790368


@happygroup24

www.happygroup24.com
توضیحات

معمولا هر هفته تور کویر مصر اجرا میشود که چهارشنبه شبها از تهران و کرج حرکت داریم

تخفیفات ویژه ای برای سازمانها و گروه های بالای 10نفر در نظر گرفته ایم

 

کویر مصر کجاست   قیمت تور کویر مصر   پکیج تور کویر ارزان

کویر مصر در ایران میباشد در منطقه خور بیابانک شهر اصفهان قرار دارد 
کویر مصر در ایران کجاست

چند نکته در مورد کویر.

هرگز تنها پای در کویر نگذارید.

کویر افراد تنها را در خود می بلعد.

سعی کنید هیچگاه انفرادی پای در کویر نگذارید.

همیشه بصورت گروهی و دست جمعی پای در کویر بگذارید.

یا یک راهنمای محلی و راه بلد کویر وارد کویر شوید.

کویر همانگونه که سکوت دارد و بی گمان با کسی شوخی ندارد و برخلاف آرامشی که دارد میتواند آن روی خشن خود را نشان بدهد.

همیشه میگویند کسی که به تنهایی پای در کویر میگذارد مرگ در یک قدمی او خواهد بود.

چه وسایلی در سفر به کویرهمراهمان باشد؟

وسایلی که باید در کویر همراه داشته باشیم

اولین وسیله را باید در سفر کویر همراه خود داشته باشید میشود گفت جی پی اس است.

یکی از مهمترین وسایل که باید حتما همراه داشته باشید.

4 بطری آب بزرگ به ازای هر نفر و برای هر روز اقامت در کویر برای نوشیدن و برای شستشوهم به مقدار لازم نیاز خودتان که البته باید بگوییم در کویر آب حکم طلا را دارد پس بهتر است بتوانیم آن را مدیریت کنیم.

مواد غذایی خشک و فاسد نشدنی برای مدت سه روز. یک دستگاه رادیو و باطری اضافی .چراغ قوه و باطری اضافی حداقل چهار عدد .کیف کمک های اولیه .سوت قوی برای درخواست کمک.همراه داشتن چند ماست تنفسی برای مواقع گرد غبار. ورقه های پلاستیکی و نوار چسب . دستمال مرطوب. کیسه زباله و بست پلاستیکی. آچار یا انبر دست برای باز کردن درب قوطی های کنسرو . کنسروی جات و مواد مقوی .نقشه محلی . موبایل به همراه شارژر. مبدی برق خورشیدی.یک بطری الکل برای مواقع اضطراری و آتش روشن کردن. کمک های اولیه. کیسه خواب و پتو گرم برای هر نفر .یک پتو اضافی برای فصول سردتر سال. یک دست لباس کامل برای هر نفر. بلوز آستین بلند. شلوار و کفش راحتی مقاوم. مایع سفید کننده خانگی و یک قطره چکان .آتش خاموش کن. کبریت که در بسته بندی ضد آب قرار گرفته باشد. لوازم شخصی مربوط به بانوان .وسایل و لوازم غذاخوری و لیوان کاغذی. بشقاب و حوله کاغذی.. ظروف پلاستیکی.قلم و کاغذ.کتاب.وسایل بازی همانند پازل .جدول و بازی های کوچک که حمل کردن آن برای شما راحت باشد

در صورت همراه داشتن کودک در سفر شیر خشک فراموش نشود.

 

یک نکته

اگر سفید کننده را به نسبت 9به یک با آب رقیق کنید. میتوانید از آن به عنوان ضد عفونی کننده استفاده کنید. یا در مواقع اضطراری برای ضد عفونی کردن آب 16قطره ازآن را به یک گالن آب بیفزایید.

با همراه داشتن این وسایل بی شک در یک سفر کویری احتیاج و کسری وسایل ندارید البته باید گفت از این وسایل باید در مواقع اضطراری استفاده کرد چون سفر کویری یک سفر معمولی نیست این سفر راحتی و سختی خود را دارد .

چه خودروی در سفر کویر همراه داشته باشیم

بهتر است در سفرهای کویری خودرو سبک همراه نداشته باشیم

خودرو های شاستی و خودروهای دو دفرانسیل بهترین گزینه برای همراه داشتن سفر کویر میباشد خودروهای که در آن کشنده ها ی قوی و نور مناسب داشته باشند بطور مثال((جیپ.پاترول.لندکروز.و لندرور))از این دسته خودروها هستند.

سعی کنید در سفر به کویر لاستیکهای خودرو را چک کنید باطری و برق خودرو و لامپهای ماشین و تسمه ها و همراه داشتن چند لامپ اضافی و یک سیم بکسل و یا طناب محکم و چند قلاب برای مواقع اضطراری حتما همراه داشته باشید.

نکته بسیار مهم

همراه داشتن یک گالن بنزین اضافی و در آخرین پمپ بنزین باک خودرو را پر کنید البته باید دید سوخت خودرو شما چه سوختی میباشد.

البته این را هم بگویم همراه داشتن وسایلی همانند کلاه آفتابی وعینک آفتابی وکرم ضد آفتاب .

کرم سوختگی.کرم گزیدگی حشرات .بتادین . الکل برای ضد عفونی کردن زخم یا گزیدگی .

در آخر باید گفت در صورت استفاده داروی خاص حتما حتما باید از آن دارو دو سری مجزا همراه داشته باشیم آن هم برای مدت دوبرابری اقامت در کویر زیرا چون این داروها در شرایط سخت کمک خوبی است برای کویر نورد
گروه تورهای هپی گروپ همیشه در صدد بوده است که مطالب مفید و آموزنده ای را برای شما سروران گرد هم آورده باشد