021-88539234-6 021-88539234-6

تور کویر مرنجاب

کویر مرنجاب
 

مرنجاب

مرنجاب کویر بی همتا کویری که شگفت زده خواهید شد با دیدنش...
مرنجاب در شهر کاشان قرارگرفته در شهرستان آراد بید گل جاده که خاکی هست حدود40کیلومتر اما بعد از این جاده خاکی به کاروانسرای  شاه عباسی میرسید که با دیدنش دردسر و چاله چوله هایش را فراموش میکنید.
کاروانسرای شاه عباسی در دل کویر میدرخشد و محل استراحت کاروانها جاده ابریشم بوده و در دل این کاروانسرا در قدیم هیاهویی معاملات و رد بذل کردن کالا و طلا و مایحتاج زندگی برپا بوده است.
بعد از کاروانسرا دیدن نیزار اطراف آن و مقداری پیاده روی در کویر رسیدن به چاه دست کن ((چاه دست کن امام رضا)معروف میباشد که روایت هست زمانی که مامون امام رضا را به ایران دعوت کرد در این مسیر به استراحت پرداخت امام و بخاطر کویری بودن منطقه مجبور شدن که بدون وسیله و با دست آن چاه رو کندن و جالب هست بدانید در دل کویر این چاه دارای آب شیرین هست وجالب هست بدانید بازدید کننده زیادی را به خود جلب کرده است.
و بعد از چاه و پیاده روی رسیدن به تپهای شنی ودیدن ریگهای لذت بخش و لذت و هیجان را در آن تجربه کنید سافاری و ای تی وی در دل تپه ها و در آخر شتر سواری در کنار اقامتگاه شاه عباسی که حال هوای قدیم را در دل ها زنده میکند
دیدن کویر مرنجاب را از دست ندهید چرا که شب در کویر لذت خاصی دارد که اگر یکبار تجربه کنید افسون آن خواهید شد و بارها و بارها برای دیدن ستارگان در کویر خواهید امد و دلتنگ خواهید شد.