021-88539234-6 021-88539234-6

کویر ابوزید آباد

کویر ابوزید آباد

کویر ابوزید آباد یکس از بهترین ها برای علاقمندان و کویرنوردی محسوب میشود.
در سفر به کویر ابوزید آباد میتوانید آرامش و غیر قابل وصبی را در هنگام راه رفتن بر روی تپهای شنی احساس کنید.
کویر ابوزید آباد پایتخن گویش های کهن ایران زمین محسوب میشود. بیذئیی و همچنین فرهنگ مردمان این منطقه جزء مهمترین جاذبه های گردشگری آ« به شمار میرود.

بهترین فصل سفر به کویر ابوزید آباد ؟

در کل فصل سفر به کویر و مناطق کویری ایران از شروع فصل پاییز میباشد
یعنی به عبارتی سفر به کویر ابوزید آباد از مهرماه شروع میشود و تا انتهای فروردین سال بعد ادامه دارد
یعنی فصل سفر به کویر ومناطق کویری حدودا 7ماه سال میباشد و الباقی ماه های سال پیشنهاد میشود برای سفر مناطق دیگری را انتخاب کنید
مناطق کویری روزهای گرم و شبهای سردی را درند بهترین زمان برای گشت گذار در کویر از ابتدای روز تا انتهای غروب خورشید میباشد.

و در انتهای گشت گذار پیشنهاد میشود به تماشای غروب خورشید بنشینید و از این لحظه زیبا لذت ببرید.
در کویر پیشنهاد میشود در اواسط روز کویر پیمایی نکنید و از تفریحات دیگر کویر لذت ببرید زیرا در این ساعات بدن به سرعت آب خود را از دست میدهد و شما به سرعت احساس ضعف میکنید. و از آن روز خود لذت نمیبرید.در سفر به کویر پیشنهاد میشود برای هر روز سفر به کویر حداقل چهار لیتر آب همراه داشته باشید.

کویر ابوزید آباد کجاستمسافت از تهران تا ابوزید آباد