شهر بابلسر

تور بابلسر

تور ارزان بابلسر

تور بابلسر گردی

شهر بابلسر یکی از شهر های استان مازندران میباشد.

این شهر از لحاظ نزدیکی به تهران از شهرهای محبوب تهرانی میباشد.

برای رفتن به بابلسر باید از جاده هراز رفت و به این شهر رسید.

این شهر یکی از بنادر شهر های ایران هم حساب میشود.

شهر ساحلی و توریستی بابلسر در میان شهر های استان مازندران زیادترو محبوبتر میباشد.