تور تنگه دار (موقعیت تنگه دار)

این تنگه در واقع دره‌ای بسیار عمیق و باریک است که از وسط‌اش رودخانه سرکشی می‌گذرد. برای رفتن به این منطقه باید به سمت نوشهر در مازندران حرکت کنیم و بعد در ۸ کیلومتری این شهر خودمان را به روستای کشک‌سرا برسانیم.اگر از جاده چالوس راه بیافتیم، در دوراهی چالوس و نوشهر، به سمت نوشهر می‌پیچیم و وارد جاده کشک‌سرا می‌شویم.  این جاده ۸ کیلومتر قبل از نوشهر و در جاده باریکی از کنار پلی در سمت راست به روستا می‌رسد. بعد از کوشک سرا یا همان کشک سرا  وارد یک جاده خاکی می‌شویم و در دوراهی به سمت راست حرکت می‌کنیم تا به پل رودخانه کرکو برسیم. اینجا باید ماشین را پارک و بقیه مسیر را پیاده طی کنیم.

بهترین زمان سفر به تنگه دار

بهار و پاییز: اواخر بهار و اوایل پاییز در صورتی که هوا ابری یا بارانی نباشد می‌توانید رودخانه‌نوردی در تنگ دار را تجربه کنید.  تابستان: بهترین فصل بازدید از تنگ دار تابستان است. 

تور تنگه دار
تور تنگه دار
موقعیت تنگه دار
موقعیت تنگه دار
تنگه دار تور یک روزه
تنگه دار تور یک روزه
قیمت تور تنگه دار از تهران
قیمت تور تنگه دار از تهران
تور یکروزه تنگه دار و مرداب هسل
تور یکروزه تنگه دار و مرداب هسل
جنگل تنگه دار نوشهر مازندران
جنگل تنگه دار نوشهر مازندران
تنگه دار کجاست
تنگه دار کجاست
تنگه دار نقشه
تنگه دار نقشه
مکان تنگه دار
مکان تنگه دار
گزارش برنامه تنگه دار
گزارش برنامه تنگه دار
فاصله تهران تا تنگه دار
فاصله تهران تا تنگه دار
سفرنامه تنگه دار
سفرنامه تنگه دار