توضیحاتی در مورد اقامتگاه بوم گردی و سنتی.

اقامتگاه بوم گردی و سنتی معمولا برای گردشگران ساخته میشود و در خود گردشگر پذیرا میباشد که ساختار بومی و خدمات، محصولات و فعالیت‌های گردشگری، ساختار محیطی بوم‌گرا، ساختار مالکیت و مدیریت خانوادگی و مشارکت جامعه بومی و در نهایت داشتن ساختارهای مناسب زیربنایی گردشگری، که ارکان و هسته‌های اصلی یک اقامتگاه است.

آن را از دیگر الگوهای اقامتی مانند هتل‌ها و مهمان‌پذیرها که خود را اقامتگاه سنتی جا میزنند متمایز می‌کنند.

خدمات قابل ارائه در این واحدها باید همه خدمات رنگ سنت داشته باشد.((مدل اتاق.رخت خواب.ظروف غذاخوری.و نوع خدماتی که ارائه میشود به گردشگر صندوقچه های قدیمی بجای قفسه های کتاب و لباس، جاجیم و گلیم بجای فرش ها و موکت، غذاهای محلی که رسم رسوم آن منطقه را نشان میدهد، شب نشینی دور آتش و بازی های محلی و سنتی بجای تماشای تلویزیون، دوشیدن شیر گاو، پختن نان و غیره از جاذبه های این محلها می باشد.

حال با کمی تعامل بهتر نیست که اقامتگاه بوم گردی را با آن حال هوای سنتی ،کاه گلی ،حیات های قدیمی و‌حوضچه های آبی که نشان از فرهنگ قدیمی و دیرین و تاریخ ایران کهنمان دارد ،جایگزین اقسام هتل ها و مهمانسراها کنیم.
تا در بین هیاهو و شلوغی های زندگی روزمره امان کمی هم در دل فرهنگ زیبای اجدادمان آرام گیریم.